Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az O & B Kereskedelmi és Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 3170 Szécsény, Sobieski út 14., cégjegyzékszám: 12-06-001820, adószám: 24015981-2-12) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az O & B Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.agrokerhaz.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatók (a továbbiakban: Felhasználó) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során (adatvédelem).

2. A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: O & B Bt.

Székhely és levelezési cím: 3170 Szécsény, Sobieski út 14.

Telefonszám: +36 35 300 838

Email cím: info[kukac]agrokerhaz[pont]hu

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Árajánlat kérés. Az árajánlat kérés során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Név,
 • Telefon
 • E-mail cím
 • Tárgy
 • Részletes leírás

3.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok eredményeként rögzít. A rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

3.3. Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználó részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a Felhasználó számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

 

Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 • Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a www.agrokerhaz.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha a Felhasználó külön értesítést kér, akkor az értesítés küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében.

4.3. A rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Felhasználó jogainak védelme.

4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt árajánlat kérés összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználó terheli, aki az e-mail címet megadta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. Az árajánlat kérés során megadott személyes adatok kezelése az árajánlat kéréssel kezdődik. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

6.3. Az O & B Bt. a Felhasználó személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

7. FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: O & B Bt., 3170 Szécsény, Sobieski út 14.
Ügyfélszolgálat: info[kukac]agrokerhaz[pont]hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

7.5. A Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

7.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez az árajánlat kérés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználó részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

8.5. Személyre szabott hírlevél

Az O & B Bt. a Felhasználók személyes adatait, arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában.  A személyre szabott hírlevél keretében az O & B Bt. a Felhasználó árajánlat kérés adatiat és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a Felhasználói számára.

A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 8.4. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az érintett felhasználó leiratkozik az O & B Bt. hírleveléről, a továbbiakban Személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.

 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató rendszere a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Felhasználó által az árajánlat kérés megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználó Weboldal felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználónak a Weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Weboldalon biztosított módon.

Balassagyarmat, 2017. január 02.

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF)

az O & B Bt. által forgalmazott alkatrészek, illetve új és használt gépek értékesítése vonatkozásában

1. Általános intézkedés

A szerződő Felek megállapítják, hogy az O & B Kereskedelmi és Tanácsadó Betéti Társaság mezőgazdasági gépek, alkatrészek és kiegészítők kereskedelmével foglalkozó társaság. Az O & B Bt. által forgalmazott termékek értékesítése tekintetében került Vevővel jogviszonyba, amely viszony szabályozásaként felek jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF-ben) írtakat kölcsönösen elfogadják.

A szerződők Felek az Általános Szerződési Feltételekben rögzített  jogviszonya az adott jogügylet tekintetében megkötött adásvételi szerződésen, átadás-átvételi jegyzőkönyvben és más egyéb írásbeli egyezségen alapul. A szerződő Felek között adás-vétel csak írásban jöhet létre.

2. A Felek együttműködése

Az O & B Bt. a Vevő által kijelölt személynek az átadás után egyszeri alkalommal, térítésmentesen segítséget nyújt. A Vevő tudomásul veszi, hogy a gép nem megfelelő használatából, kezelési hiányosságából adódó károsodásért az O & B Bt. nem vállal felelősséget.

A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés során fellépő körülményekről kétoldalúan informálják egymást, közlik bármiféle változás fennállását.

Az O & B Bt.a szerződésben lévő gépről a Vevő számára tájékoztatást ad a gyártó által közölt műszaki adatairól. A Vevő ennek tudatában saját felelősségére választja ki a számára megfelelő gépet, ezáltal az O & B Bt. semmiféle felelősséget nem vállal.

3. Szállítás

A Felek a szállítási határidőről megállapodnak. A szállítás időpontját az átadás-átvételi jegyzőkönyben rögzítik.

Az O & B Bt. nem vállal felelősséget a gyártó, illetve a beszállító által szállítási határidő be nem tartásáért, meghosszabodásáért.

A Vevő a megvásárolt gépet az O & B Bt. telephelyén /2660 Balassagyarmat, Kossuth út 70./ veszi át. Külön megegyzés esetén az O & B Bt. elszállítja a megvásárolt gépet a Vevő költségén az általa megadott címre. A Vevőnek biztosítania kell a címre való gördülékeny bejutást /súly, méret stb. korlátozások, megfelelő útviszonyok stb./. A Vevő feladata és költésge a szállító eszközről a megvásárolt gép lerakodása. Az átadás-átvétel során a kárveszély a Vevőre száll függetlenül a helyszíntől. Minden esetben a Vevő felel a megvásárolt gép minőségi és mennyiségi átvételéről.

A szerződésben lévő adatok helyesség ellenőrzése a Vevő feladata. A Vevő által megadott adatokban történő változásokról az O & B Bt.-t 5 napon belül köteles tájékoztatni. Az ezekből eredő károkért az O & B Bt. nem vállal felelősséget és ezek következményét a Vevő viseli.

A Vevő hibájából eredő átvételi késedelme esetén az O & B Bt. jogosult a Ptk. 301.§ [1] és a 301/A § [2] bekezdés szerinti késedelmi kamatnak megfelelő díjat felszámolni és az ebből eredő költségeket is.

A Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet írnak és azt elismerik.

Az O & B Bt. a megrendelt áru szállítását visszautasíthatja, ha az értékesítés valamilyen jogszabályba, illetve törvénybe ütköző.

A fentebb említett károkért az O & B Bt.-t semmilyen felelősség és költség nem terheli.

4. Vételár

A Felek kölcsönösan megállapdonak a számlán lévő vételárról, melyet nettó ár + ÁFA=bruttó ár adja meg. A pénznemről kétoldalúan megegyeznek.

A Vevő a számlával kapcsolatos észrevételeit írásban teheti meg.

Használt gép beszámításakor a teljes vételár megfizetése onnantól kezdve tekinthető teljesítettnek, ha a Vevő a beszámított használt gép állapotáról gondoskodik, azaz a géppel kapcsolatos dokumentumokat az O & B Bt. számára átadta, tehermentes, forgalomképes.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az O & B Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a teljes vételárat módosítsa gyártói árváltozás, árfolyamváltozás, típusváltozás, továbbá az O & B Bt. által nem befolyásolható árváltozás esetén.

Az O & B Bt. a teljes vételár megfizetéséig az áru tulajdonjogát fenntartja. A tulajdonjog a teljes vételár megfizetése után száll a Vevőre.

5. Teljesítés

Az O & B Bt. fizetési feltételek nem teljesítése esetén a szerződéstől elállhat, valamint a követelések azonnali teljesítésre és készpénzes fizetésre történő változásra.

Ha a Vevő az adott ügyeletet megszegi a Ptk. szerint késedelmi kamatot számít fel az O & B Bt. számára.

6. Garancia

Az O & B Bt. az ide tartozó rendeleteknek megfelelő előírt garanciát adja a termékekre. Kivéve, ha a gyártó hoszabb vagy rövidebb idejű garanciát biztosít.

Garanciális csere, illetve javítás egyéni elbírálás alapján történik. A garancia érvényesítése csak a termék megfelelő, rendeltetésszerű használata, illetve szakember által beszerelét termékek esetén lehet. A vásárlást és a szakszerű beszerélst minden esetben igazolni kell.

Használt gép vásárlása esetén a Vevő a szavatossági igényéről lemond.

A garancia megszűnik, ha a gép kezelőjének hibájából adódik a meghibásodás a garanciális időszakban.

7. Egyéb

Az O & B Bt. fenntartja magának a jogot, hogy egyes ügyletekben a jelen ÁSZF-ben megfogalmazottaktól eltérően bírál. A jelen ÁSZF-ben foglaltakat az O & B Bt. a hatósági rendelkezéseknek, a jogszabályoknak, továbbá a Vevővel való kapcsolat tekintetében az O & B Bt. üzletpolitikájának megfelelően módosítsa. A Vevőt az O & B Bt. a módosításról tájékoztatja. Ha a tájékoztatásban megadott határidőn belül a Vevő írásban nem nyilatkozik a tudomás vételről, úgy a módosítást elfogadottnak kell tekinteni.

A Felek megállapodnak, hogy az O & B Bt. által forglmazott termékeken az O & B Bt. logójával ellátott matricát helyezzen el.

A Vevő jóváhagyja, hogy az O & B Bt. a szerződés kötés által megismert adatokat szabadon - harmadik fél számára nem kiadva - felhasználhatja azt, hirdetés és reklámanyag küldése céljából.

A Felek megállapodnak, hogy a szerződésből eredő vitákat békés úton próbálják meg rendezni. Bírósági vita esetén a Balassagyarmati Városi Bírósághoz fordulnak.

Az ÁSZF-ben foglatakon kívűl a Ptk. és a mindekori hatályos, vonatkozó jogszabályok rendelkezései a normák

Balassagyarmat, 2017. január 05.